[Audio] Tổng hợp về sức khỏe

[Audio] Tổng hợp về sức khỏe


Latest Episodes

Tổng quan về bệnh lậu [Audio]
July 05, 2019

Bệnh lậu do song cầu khuẩn Neisseria Gonorrhoeae gây ra, vô cùng nguy hiểm tới sức khỏe và đời sống của người bệnh tuy nhiên nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể bạn sẽ được điều trị dứt điểm