Viet Thai Go - Học tiếng Thái siêu dễ và những trải nghiệm tại Thái Lan

Viet Thai Go - Học tiếng Thái siêu dễ và những trải nghiệm tại Thái Lan


Latest Episodes

Học tiếng Thái giao tiếp trong vòng 7 ngày - Bài 1 | Viet Thai Go
December 16, 2019

Học tiếng Thái giao tiếp trong vòng 7 ngày - Bài 1 | Viet Thai Go Chào mừng các bạn đến với lớp học 7 ngày giao tiếp tiếng Thái cùng với Kiều Duyên - Viet Thai Go Với chuỗi video 7 ngày giao tiếp Tiếng Thái này Duyên sẽ hướng dẫn các bạn các câu thông dụ