Vũ Cao Cường - Nhà Đào Tạo NLP giúp phát triển bản thân

Vũ Cao Cường - Nhà Đào Tạo NLP giúp phát triển bản thân


Latest Episodes

S1E1 - Khôn Ngoan Không Lại Với Giời - Giới thiệu & Mở đầu | Vũ Cao Cường
December 13, 2019

Khôn Ngoan Không Lại Với Giời - Giới thiệu & Mở đầu | Vũ Cao Cường Đã bao giờ bạn tự hỏi: Sự ngẫu nhiên chi phối cuộc sống của chúng ta như thế nào? Tại sao có những người chơi cái gì cũng thắng? Tại sao có hàng trăm người bước qua cánh cửa công ty