ALEKEN

ALEKEN


Latest Episodes

NOU TOUT KA VIKTIM
June 20, 2022

Nan nouvo pataj sa a, nap dekouvri reyalite n chak jou tankou moun ke yap fouye dwèt nan je nan lasosyete n. Pataje ak nou sa w santi!!!

ENPÈFEKSYON
April 21, 2022

Nou tout tap tann ak enpasyans chak nouvo epizòd sou platfòm nan. Mèsi pou pasyans u. Nap koze ansanm e nap jwenn solisyon ansanm...Ann pale!

Renmen TÈT ou
February 03, 2021

Otokritik sou tout fòm; e se youn nan bagay nou fé chak jou pou n pa di souvan. Konnen kew merite rebat kat. Pwononse plis pawòl pozitif, apresyew e aprann konnen w; konsa l'AP pi fasil pou w aksepte konpliman san move lide.

Kwè nan ou
October 17, 2019

Chak lè w preske rive ou vle fè bak, fon ti kanpe épi chèche kwè nan ou. #selfconfident