Dẫn Truyện Radio

Dẫn Truyện Radio


Latest Episodes

Dẫn Truyện Show #1 - Một cuộc gặp gỡ
August 22, 2019

Bốn người lạ mặt cùng rơi vào một tình huống không ai có thể ngờ tới, và tình cờ trở thành những người bạn đồng hành bất đắc dĩ. Câu chuyện của họ liệu sẽ dẫn chúng ta đi những đâu? Hãy lắng nghe cùng chúng tôi trong số đầu tiên của Dẫn Truyện Show.