Άρθρο για Rap στοίχους σε σχολείο.

Άρθρο για Rap στοίχους σε σχολείο.


Latest Episodes

Zahos17 Podcast 1
October 15, 2019

Άρθρο τού #RapGenius για στοίχους του #Future που τραγούδησε μαθητής Δημοτικού της Αμερικής και του δόθηκαν 3 μέρες αποβολή!