Sales Insights Podcast van Vincent Boedt

Sales Insights Podcast van Vincent Boedt


#013 Wanneer pols naar het budget van jouw klanten deel 2

December 06, 2022

Wanneer en vooral hoe pols je naar het budget van jouw (potentile) klant?In het eerste deel van dit episode licht ik toe wanneer het beste aangewezen moment is om te polsen naar het budget van jouw


loaded