Bezkres

Bezkres


Jolanta Szkudlarek - Wiersze I

October 22, 2020

Jolanta Szkudlarek - Wiersze I

[ Aurora świtu ]
[ Łany zmierzchów ] 
[ Zawikłane nurty ]
[ Złociste pragnienia ]

Wiersze ukazały się na łamach pisma artystyczno-literackiego BEZKRES.

Trakc info:
   Jeremy Blake
  A Rising Wave