Bezkres

Bezkres


Ewa Wierzbinska-Kloska Wiersze II

October 09, 2020

Ewa Wierzbinska-Kloska Wiersze II

[ Dostałam ]
[ Przeżyłam ]
[ Retrospekcja ]
[ W gnieździe duszy ]
[ Widziałam ]
[ Życie ]

Wiersze ukazały się na łamach pisma artystyczno-literackiego BEZKRES.